privacyverklaring
privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door Maison Sucrée – Cyriel Buyssestraat 16 – 9850 Nevele
verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop
en voor direct marketing om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@maisonsucree.be.
Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen of ze vragen over te dragen.
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken,
kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
(Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel)